Скупштине Српског социолошког друштва

Скупштина ССД (2023. година)

Скупштина ССД (2022. година)

Скупштина ССД (2021. година)

Скупштина ССД (2020. година)

Скупштина ССД (2019. година)

Скупштина ССД (2018. година)

Скупштина ССД (2017. година)

Скупштина ССД (2016. година)

Скупштина ССД (2015. година)

Скупштина ССД (2014. година)

Скупштина ССД (2013. година)

Скупштина ССД (2012. година)

Скупштина ССД (2011. година)

Скупштина ССД (2010. година)

Скупштина СДС (2009. година)