Огранци Српског социолошког друштва

  • Огранак ССД у Нишу;
  • Огранак ССД у Косовској Митровици;
  • Огранак ССД у Новом Саду;
  • Огранак ССД у Крагујевцу;
  • Огранак ССД у Ваљеву;
  • Огранак ССД у Лозници;
  • Огранак ССД у Крушевцу;
  • Огранак ССД у Ужицу;
  • Огранак ССД у Лесковцу.