Контакт

Српско социолошко друштво

Матични број: 07058748
ПИБ: 102855423
ЈБКЈС: 82379
Рачун: 205-65241-14
Банка: NLB Komercijalna banka

Званична адреса
Светозара Марковића 36, 11000, Београд
(Институт за политичке студије)

Адреса за слање поште
Слободан Мрђа (секретар ССД)
Завод за проучавање културног развитка
Риге од Фере 4, 11158, Београд
ПАК: 104423

Телефони
+381 (11) 2637.834
+381 (63) 8841.626

E-mail
zolt.lazar@ff.uns.ac.rs (председник)
ssd.beograd@gmail.com (секретар)

Web site
www.ssd.org.rs

Стари сајт
https://staro.ssd.org.rs/