Књиге
Књиге у издању ССД
недеља, 01 јануар 2012 15:40

2005: Религија у мултикултурном друштву, зборник, уредник Милан Трипковић, издавачи: Филозофски факултет Нови Сад и Социолошко друштво Србије (ISBN 86-81319-04-3, COBISS.SR-ID 123969548).

 

2004: Друштво у транзицији: модели, алтернативе, перспективе, зборник, уредник Гордана Трипковић, издавачи: Социолошко друштво Србије,  Институт друштвених наука и Институт за криминолошка и социолошка истраживања (COBISS.SR-ID 28611087)

 

2002: Социологија и проблем регионализације, зборник, уредник Слободан Вуковић, издавачи: Социолошко друштво Србије, Институт друштвених наука и Институт за криминолошка и социолошка истраживања (COBISS.SR-ID 28611599)

 

2002: Србија и свет, зборник, уредник Слободан Вуковић, издавачи: Социолошко друштво Србије, Институт друштвених наука и Институт за криминолошка и социолошка истраживања (COBISS.SR-ID 28611855)

1998: Митровић, Милован М., Социологија села, издавач: Социолошко друштво Србије (COBISS.SR-ID 62827532)

1996: Вуковић, Слободан, Чему приватизација?, издавач: Социолошко друштво Србије и Институт за криминолошка и социолошка истраживања, (COBISS.SR-ID 119873031)

1995: Srbobran Branković Serbia at war with itself: political choice in Serbia 1990-1994; [translated by Mary Thompson-Popović, Myra Poznanović] Belgrade: Sociological society of Serbia, Edition of the Sociological Rewiew; Public opinion and marketing center "Medium", 1995, pp. 318, COBISS.SR-ID 97061383
 

1995: Југословенско друштво крајем деведесетих, зборник, уредили Милош Немањић и Слободан Вуковић, издавач: Социолошко друштво Србије (COBISS.SR-ID 119843847)

1993: Предузетништво и социологија, зборник, редактори Божо Милошевић, Силвано Болчић и Фуада Станковић, издавач: Социолошко друштво Србије и Одељење за филозофију и социологију Филозофског факултета у Новом Саду (ISBN 86-363-0264-1 COBISS.SR-ID 58334471)

1989: Аврамовић, Зоран Социјализам и могућности реформе, издавач: Социолошко друштво Србије (ISBN 86-81317-03-5 COBISS.SR-ID)

1989: Трипковић, Гордана Индустријско друштво и демократија, издавач: Социолошко друштво Србије (ISBN 86-81317-02-4 COBISS.SR-ID 23359751)

1988: Пешић, Весна Кратки курс о једнакости: концепција једнакости у званичној идеологији југословенског друштва, издавач: Социолошко друштво Србије (ISBN 86-81317-01-6 COBISS.SR-ID 512003492)

1988: Танасић, Драган Смишљене бесмислице, издавач: Социолошко друштво Србије (COBISS.SR-ID 88059655)

1983: Омладина и друштвене кризе,  зборник, издавач: Центар за марксизам Универзитета у Београду, Социолошко друштво Србије, Центар за идејни рад ССО и Центар за истраживачку, документациону и издавачку делатност РК ССОЈ (COBISS.SR-ID 36361735)