Научни скупови

Научни скупови и стручни семинари
у организацији Српског социолошког друштва

2013: Глобализација и десуверенизација

2013: Култура у транзицији: случај Србије – пуни текст свих саопштења

2012: Сто година социологије у Србији – пуни текст свих саопштења

2012: Мирко М. Косић – личност и дело

2011: Чекајући капитализам

2011: Друштвене промене у Србији и реформа образовања – други део реферата

2011: Друштвене промене у Србији и реформа образовања - први део реферата

2010: Елите у постсоцијализму – пуни текст свих саопштења

2006: Социјални капитал и интегративни потенцијал АП Војводине и Републике Србије

2004: Друштво у транзицији: модели, перспективе, алтернативе

2002: Социологија и регионализација

2000: Србија и свет

1998: Социологија и наше време

1996: Социологија и друштвене промене

1995: Промена теоријско методолошких мода и парадигми у социологији

1994: Друштвене последице санкција

1993: Испитивање јавног мњења

1993: Предузетништво, менаџмент, маркетинг и социологија

1992: Чему социологија?

1992: Друштво и рат

1992: Својинска трансформација и промена друштвене структуре

1988: Теоријски плурализам у социологији

1987: Социјална политика осамдесетих – развој и криза друштвених делатности

1986: Битне структуралне промене у развоју савременог југословенског друштва

1984: Марксов метод проучавања друштва

1983: Омладина и друштвене кризе

1981: Друштвени развој и социолошка истраживања

1979: Образовање као израз и чинилац друштвених промена

1977: Организација удруженог рада и друштвена околина

1977. Друштвене промене на селу и средњорочни план развоја

1975/76: Социологија као наука и струка (три састанка)

1975: Социологија и историја

1975: Социолошки аспекти друштвеног планирања

1973: Перспективе и развој југословенске социологије

1972: Сто година Париске Комуне и развитак социјалистичке мисли у Србији до 1914. године

1971: Саветовање социолога запослених у привреди

1969: Саветовање о наставном програму социологије у средњим школама