Великани и прегаоци
 

Валтазар Богишић (1834-1908)

Слободан Јовановић (1869-1958)

Сретен Вукосављевић (1881-1960)

Јулка Хлапец Ђорђевић (1882–1969)

Ђорђе Тасић (1892-1943)

Мирко Косић (1892–1956)

Душан Ј. Поповић (1894-1965)

Драгољуб Јовановић (1895–1977)

Јован Ђорђевић (1908-1989)

Драгослав Тодоровић (1909-1964)

Цветко Костић (1912-1985)

Вуко Павићевић (1914—1978)

Радомир Лукић (1914-1999)

Вељко Кораћ (1914-1991)

Мирослав Р. Ђорђевић (1915-1997)

Мирослав Живковић (1916-2000)

Александар Тодоровић (1921-2004)

Оливера Бурић (1921-2011)

Војин Милић (1922-1996)

Илија Станојчић (1922-1981)

Живан Танић (1924-1999)

Милан Поповић (1924—2012)

Михаило Ђурић (1925 - 2011)

Владимир Милановић (1925-2001)

Михаило В. Поповић (1925-2011)

Владимир Рашковић (1925-2009)

Слободан Боснић (1925-2003)

Петар Козић (1928-2012)

Зоран Видаковић (1928-1991)

Неца Јованов (1928-1993)

Ружа Петровић (1928–1993)

Мирослав Печујлић (1929-2006)

Александар Миљковић (1929–2008)

Фирдус Џинић (1931-2008)

Милосав Јанићијевић (1931–2004)

Младен Стојанов (1932–1999)

Манојло Броћић (1932–1994)

Мирослав С. Ђорђевић (1934-2002)

Веселин Илић (1935-2002)

Мирослав Радовановић (1936-2001)

Велимир Томановић (1936-2013)

Слободан Бакић (1941-1982)

Борисав Џуверовић (1944-1993)

Петар Опалић (1947-2009)

Ласло Секељ (1949-2001)

Жарана Папић (1949-2002)

Аљоша Мимица (1948-2011)

Милан Трипковић (1949-2010)

Стјепан Гредељ (1953-2012)

Драган Радуловић (1955-2003)

Слободанка Недовић (1955-2004)